TEFLON (PTFE)

 • TE/1 - Hadička z teflónu (PTFE) 4x2, priesvitná
  2.00 EUR
 • TE/2 - Hadička z teflónu (PTFE) 4x2,5 ,priesvitná
  1.65 EUR
 • TE/2A - Hadička z teflónu (PTFE) 5x3 ,priesvitná
  2.55 EUR
 • TE/3 - Hadička z teflónu (PTFE) 6x4, priesvitná
  4.30 EUR
 • TE/5 - Hadička z teflónu (PTFE) 8x6, priesvitná
  4.80 EUR
 • TE/6 - Hadička z teflónu (PTFE) 10x8, priesvitná
  6.00 EUR
 • TE/7 - Hadička z teflónu (PTFE) 12x10, priesvitná
  6.75 EUR
 • TE/8 - Hadička z teflónu (PTFE) 14x12 ,priesvitná
  8.70 EUR