ROVNÉ HADICE S KONCOVKAMI

 • 5026 - Hadica (7,5m), Ø8x13, univerzálne rýchlospojky
  12.90 EUR
 • 5477 - Hadica (7,5m), Ø6x11, univerzálne rýchlospojky
  11.40 EUR
 • 5521 - Hadica (10m), Ø 6x11, univerzálne rýchlospojky
  15.40 EUR
 • 5522 - Hadica (20m), Ø 6x11, univerzálne rýchlospojky
  23.80 EUR
 • 5908 - Hadica (10m), Ø 8x13, univerzálne rýchlospojky
  20.10 EUR
 • 65149 - Hadica PVC 13x17 mm s rýchlospojkami, 10m
  53.00 EUR
 • FH1-1,0 Flexibilná hadica G1/2" - 1 m
  18.00 EUR
 • FH1-1,5 Flexibilná hadica G1/2" - 1,5 m
  21.00 EUR
 • FH1-2,0 Flexibilná hadica G1/2" - 2 m
  23.00 EUR
 • FH1-2,5 Flexibilná hadica G1/2" - 2,5 m
  26.00 EUR
 • FH2-1,0 Flexibilná hadica G3/4" - 1 m
  33.00 EUR
 • FH2-1,5 Flexibilná hadica G3/4" - 1,5 m
  38.00 EUR
 • FH2-2,0 Flexibilná hadica G3/4" - 2 m
  43.00 EUR
 • FH2-2,5 Flexibilná hadica G3/4" - 2,5 m
  48.00 EUR
 • FH3-1,5 Flexibilná hadica G1" - 1,5 m
  55.00 EUR
 • FH3-2,0 Flexibilná hadica G1" - 2 m
  61.00 EUR
 • FH3-2,5 Flexibilná hadica G1" - 2,5 m
  68.00 EUR
 • FH4-1,5 Flexibilná hadica G1 1/4" - 1,5 m
  86.00 EUR
 • FH4-2,0 Flexibilná hadica G1 1/4" - 2,0 m
  95.00 EUR
 • FH4-2,5 Flexibilná hadica G1 1/4" - 2,5 m
  105.00 EUR
 • FH5-1,5 Flexibilná hadica G1 1/2" - 1,5 m
  151.00 EUR
 • FH5-2,0 Flexibilná hadica G1 1/2" - 2,0 m
  164.00 EUR
 • FH5-2,5 Flexibilná hadica G1 1/2" - 2,5 m
  176.00 EUR
 • FH6-1,5 Flexibilná hadica G2" - 1,5 m
  251.00 EUR
 • FH6-2,0 Flexibilná hadica G2" - 2,0 m
  267.00 EUR
 • FH6-2,5 Flexibilná hadica G2" - 2,5 m
  282.00 EUR