HADICE

 • HV40/16 - hadica PVC pre stlačený vzduch 40 bar 16 x 23 mm
  4.25 EUR
 • VFX80 - Hadica Vacuum Profi Metal 80 x 95 mm
  41.50 EUR
 • PUBJ5875ES Špirálová hadica 5x8 PUBJ 7,5m s rýchlospojkou DN7,2
  34.40 EUR
 • PUBJ81210 Špirálová hadica 8x12 PUBJ 10m bez koncoviek
  42.40 EUR
 • PUBJ81275ES Špirálová hadica 8x12 PUBJ 7,5m s rýchlospojkou DN7,2
  54.40 EUR
 • TE/1 - Hadička z teflónu (PTFE) 4x2, priesvitná
  2.45 EUR
 • VFX45 - Hadica Vacuum Profi Metal 45 x 56 mm
  16.80 EUR
 • RT/4 - hadica PVC retinovaná (potravinárska) 10x16 mm
  1.60 EUR
 • TE/3 - Hadička z teflónu (PTFE) 6x4, priesvitná
  5.35 EUR
 • PE/06 - Hadička z polyethylenu (PE) 8x6 mm priesvitná
  0.60 EUR
 • RFL/11 - Hadička z rilsanu (PA12) 12x9, azúrová
  3.80 EUR
 • SU/BB/2 - špirálová hadica PU 15m 10x8mm s rýchlospojkami
  29.00 EUR
 • PR/1 AR - hadica polyuretanová mäkká 12 x 8, modrá
  2.90 EUR
 • 65149 - Hadica PVC 13x17 mm s rýchlospojkami, 10m
  53.00 EUR
 • FH1-1,0 Flexibilná hadica G1/2" - 1 m
  18.00 EUR
 • PL/11A - Hadička z polyuretanu (PU C-98) 12x9, azúrová
  5.20 EUR
 • PUBJ65105 Špirálová hadica 6,5x10 PUBJ 5m bez koncoviek
  17.20 EUR
 • RWN-08 Hadica PVC na vodu 8 x 13 mm
  1.40 EUR
 • FH3-2,0 Flexibilná hadica G1" - 2 m
  61.00 EUR
 • PUBJ465ES Špirálová hadica 4x6 PUBJ 5m s rýchlospojkou DN7,2
  32.00 EUR
 • AHV13 - hadica PVC pre stlačený vzduch 13 x 19 mm
  2.75 EUR
 • SR/02 - Hadička z polyamidu (PA6) 4x2,5 mm priesvitná
  0.60 EUR
 • PH/1814S - Hadička pre vzduchové brzdy z rilsanu (PA12) 18x14, čierna
  5.65 EUR
 • PUBJ4615ES Špirálová hadica 4x6 PUBJ 15m s rýchlospojkou DN7,2
  48.80 EUR
 • FH3-2,5 Flexibilná hadica G1" - 2,5 m
  68.00 EUR
 • HV20/19 - hadica PVC pre stlačený vzduch 20 bar 19 x 26mm
  5.90 EUR
 • PUBJ651015ES Špirálová hadica 6,5x10 PUBJ 15m s rýchlospojkou DN7,2
  70.40 EUR
 • PE/08 - Hadička z polyethylenu (PE) 10x8 mm priesvitná
  0.92 EUR
 • 800/5 - automatický hadicový naviják 15m, 8x12 PU,
  216.00 EUR
 • 5522 - Hadica (20m), Ø 6x11, univerzálne rýchlospojky
  23.80 EUR
 • PL/01 - Hadička z polyuretanu (PU C-98) 4x2, azúrová
  0.55 EUR
 • VFX25 - Hadica Vacuum Profi Metal 25 x 33 mm
  7.60 EUR
 • HV40/19 - hadica PVC pre stlačený vzduch 40 bar 19 x 26 mm
  4.90 EUR
 • RWN-38 Hadica PVC na vodu 38 x 48 mm
  11.60 EUR
 • RFL/03 - Hadička z rilsanu (PA12) 4x2, azúrová
  0.75 EUR
 • 5482 Hadica na navijáku ABAC 20m, Ø 6x11
  76.00 EUR
 • PUBJ651010 Špirálová hadica 6,5x10 PUBJ 10m bez koncoviek
  36.00 EUR
 • PL/10 - Hadička z polyuretanu (PU C-98) 10x8, azúrová
  1.76 EUR
 • RFL/08 - Hadička z rilsanu (PA12) 8x6, azúrová
  1.65 EUR
 • PH/064S - Hadička pre vzduchové brzdy z rilsanu (PA12) 6x4, čierna
  0.80 EUR