KATEGÓRIE

VSTUP ZÁVIT/VÝSTUP ZÁVITY

 • ZVD121 - Ukončovacia krabica : vstup G1/2" , výstup 1 x G1/2"
  9.00 EUR
 • ZVD122 - Ukončovacia krabica : vstup G1/2" , výstup 2 x G1/2"
  12.00 EUR
 • ZVD123 - Ukončovacia krabica : vstup G1/2" , výstup 3 x G1/2"
  14.00 EUR
 • ZVD12M1 - Ukon.krabica z odpúšť.kondenzátu: vstup G1/2" , výstup 1 x G1/2"
  25.00 EUR
 • ZVD12M2 - Ukon.krabica z odpúšť.kondenzátu: vstup G1/2" , výstup 2 x G1/2"
  27.50 EUR
 • ZVD12M3 - Ukon.krabica z odpúšť.kondenzátu: vstup G1/2" , výstup 3 x G1/2"
  29.00 EUR
 • ZVD341 - Ukončovacia krabica : vstup G3/4" , výstup 1 x G1/2"
  17.50 EUR
 • ZVD342 - Ukončovacia krabica : vstup G3/4" , výstup 2 x G1/2"
  19.50 EUR
 • ZVD343 - Ukončovacia krabica : vstup G3/4"" , výstup 3 x G1/2"
  21.50 EUR