PROFI BEZ VZDUŠNÍKA (REMEŇOVÉ)

 • ABAC A49B BF4 - kompresor na ráme ( 3 kW ; 553 l/min.)
  1 320.00 EUR
 • ABAC B5900B BF5,5 - kompresor na ráme ( 4 kW ; 653 l/min.)
  1 640.00 EUR
 • ABAC B6000 BF7,5 - kompresor na ráme ( 5,5 kW ; 827 l/min.)
  2 505.00 EUR
 • ABAC B7000 BF10 - kompresor na ráme ( 7,5 kW ; 1.210 l/min.)
  2 220.00 EUR
 • Váš kompresor ABAC
  0.00 EUR